ยินดีต้อนรับทุกท่าน โปรดเข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่.

ตะกร้าสินค้า

0 รายการ - 0.00บาท
ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า!
หมวดสินค้า

KX-NS300BX

ผู้ผลิต: Panasonic PABX
รหัสสินค้า: kx-ns300bx
สถานะสินค้า: มีสินค้า รับซ่อม บริการเซ็ทโปรแกรม
ราคา: 26,750.00บาท
ไม่รวมภาษี: 25,000.00บาท
จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

ตู้สาขา Panasonic KX-NS300BX
 เริ่มต้นที่ 6 สายนอก 16 สายภายใน อนาล็อก 2 สายภายใน ดิจิตอล ( ขยายได้สูงสุด 48 สายนอก 128 สายภายใน )
    โปรโมชั่น kx-ns300 ขนาด 6 สายนอก 32 สายภายใน
 - เครื่องโทรศัพท์แบบคีย์ดิจิตอล KX-DT543X 1 เครื่อง
 - เครื่องโทรศัพท์ธรรมดาแบบโชว์เบอร์ KX-T7703X 24 เครื่อง
 - The Panasonic KX-NS300 Smart Hybrid PBX is a cost effective legacy and IP communication system for small and medium sized companies that can be flexibly configured and expanded according to your needs
 - The KX-NS300 has advanced features and starts from 6 analogue trunks and 18 extensions, up to 288 extensions with an Expansion Unit
 - The KX-NS300 is also a unified communication system which has rich IP features such as mobile linking, integrated voice mail and e-mail, instant messaging (chat), and presence information
 - It can also use built-in applications, such as a call centre solution, mobile solution, and voice mail system, to provide more efficient work and increased customer satisfaction


 คุณลักษณะทั่วไปของระบบตู้โทรศัพท์สาขาดิจิตอล
2.2.1  เป็นตู้สาขาโทรศัพท์ระบบไฮบริท ไอพี ที่ควบคุมการทำงานด้วย CPU 32 บิท  ทำงานแบบ Server และบรรจุคำสั่งแบบ SPC ( SPC: Stored Program Control )  และทำงานเป็น Fully Digital Switch  ( Non Blocking )  สามารถติดต่อทางเสียงและบริการด้านข้อมูลในเวลาเดียวกัน        อีกทั้งรองรับระบบ VOIP  ทั้ง   IP Phone  , IP Soft phone ,   IP Gateway Trunk, SIP Trunk, SIP Extension, SIP Soft phone  พร้อมทั้งรองรับการทำงานแบบ HTTP Server, FTP Server, , DHCP Server, NTP Server, SMTP, IMAP Server, SNMP, Syslog Client
2.2.2  ตู้โทรศัพท์สาขาต้องมีระบบเก็บข้อมูล  System Data   สามารถ Up Grade  Version ของตู้สาขาทำได้โดยง่ายสำหรับกรณีที่เพิ่มเติมการใช้งานในอนาคต  
  2.2.3  ระบบตู้สาขาเป็นแบบ Free Slot    แต่ละ Free Slot สามารถเลือกใส่ได้ทั้ง Card สายในหรือสายนอกก็ได้   หากต้องการขยายระบบเพียงเพิ่มแผงอุปกรณ์ เข้าไปโดยไม่ต้องจัดระบบใหม่  หรือทำการเปลี่ยนอุปกรณ์หลักของระบบ
2.2.4  ระบบตู้สาขาสามารถใช้งานเครื่องโทรศัพท์แบบคีย์ดิจิตอล (ใช้สาย 1 คู่) ได้ไม่น้อยกว่า 2 เลขหมายโดยไม่ต้องเพิ่ม card สายใน ใดๆ (Built in Digital port) หากต้องการเพิ่มเติมสามารถเพิ่มแผงวงจรได้ตามต้องการ
2.2.5   ระบบตู้สาขาสามารถใช้กับเครื่องโทรศัพท์แบบคีย์ดิจิตอล (ใช้สาย 1 คู่ ) , เครื่องโทรศัพท์แบบคีย์อนาล็อก ( ใช้สาย 2 คู่ )  และเครื่องโทรศัพท์แบบอนาล็อกมาตรฐาน  ทั้งชนิด Dial Pulse  และ DTMF  ตามมาตรฐาน CCITT  สามารถรองรับการแสดงหมายเลขโทรเข้า (Caller ID ) และการแสดงการฝากข้อความ ( Message Waiting lamp) โดยสามารถใช้งานได้เพียงแต่จัดหาเครื่องโทรศัพท์ยี่ห้อเดียวกันกับ ผลิตภัณฑ์นี้ที่รองรับ Function ดังกล่าวมาต่อใช้งาน
2.2.6   สามารถเชื่อมต่อกับสายนอกขององค์การโทรศัพท์ได้ทั้งแบบ Decadic Analog Trunk   (Dial Pulse และ DTMF)  รวมถึง Digital Trunk ISDN แบบ  PRI  โดยรองรับ  PRI  ได้สูงสุด   4   วงจร และรองรับสายนอกแบบ IP Sip Trunkอีกด้วย
2.2.7  รองรับระบบการเชื่อมต่อโทรศัพท์ติดประตู (Door Phone) และวงจรควบคุมการเปิด-ปิดประตู (Door Open ner) ได้สูงสุด 8 ชุด โดยเป็นยี่ห้อเดียวกับผู้ผลิต  
2.2.8  รองรับระบบการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายได้ทั้งแบบ  Tie Line E1 ( 30 Ch ) , PRI Q-SIG  Protocol ( 30 Ch) , IP-Gateway , โดยไม่จำเป็นต้องใช้   External Box  ภายนอกมาต่อร่วม  
2.2.9  สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของระบบรวมถึงกำหนดคุณสมบัติของเครื่องภายในโดยผ่านทางเครื่อง PC Computer หรือ เครื่องโทรศัพท์แบบ ดิจิตอลคีย์ โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์พิเศษ    รวมถึงการโปรแกรมผ่านทางระบบ Network LAN ได้  โดยไม่รบกวนการทำงานของระบบหรือหยุดใช้งาน
2.2.10  สามารถ Save  ข้อมูล Parameter  ที่กำหนดไว้ในระบบ  และสามารถ Load  ข้อมูลเดิมกลับ เข้าไปได้  โดยไม่ต้องโปรแกรมระบบใหม่  ซึ่งจะทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการบำรุงรักษาระบบ
2.2.11  รองรับระบบ Wireless System  โดยสามารถใช้    Portable  Station (ตัวลูกข่าย)  ติดต่อสื่อสารภายในระบบได้ในทุกพื้นที่   ที่มีการออกแบบตัวส่งสัญญาณจาก  CS ( Cell Station ) แพร่กระจายคลื่นไปถึง  โดยใช้คลื่นความถี่  2.4 GHZ  โดยตัวลูกต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตู้โทรศัพท์สาขารองรับ  128 ตัวลูกข่าย
2.2.12  รองรับระบบ ตอบรับอัตโนมัติ  ที่สามารถรับสายภายนอกได้พร้อมกันเริ่มต้นที่ 2  ช่องสัญญาณ และสามารถ เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต ตามต้องการ     โดยสามารถทำการบันทึกข้อความทักทายได้ไม่น้อยกว่า  64 ข้อความ  โดยผู้โทรเข้าสามารถกดหมาย เลขหลักเดียวเพื่อแยกไปแผนกต่างๆได้ ( 1 Digit   AA  Destination  ) หากกดไปหมายเลขภายในต่างๆแล้วสายในนั้นสายไม่ว่าง หรือ ไม่รับสาย สามารถกำหนดให้มีข้อความบอกสถานะได้
2.2.13   สามารถ ตรวจสอบ แก้ไข โปรแกรมระบบจากระยะไกลได้ ( Remote Maintenance) โดยใช้ modem card ผ่านทางสายโทรศัพท์ได้
2.2.14   ระบบตู้โทรศัพท์สาขาสามารถแสดงข้อมูลการใช้งานของสายในต่างๆได้  โดยการเชื่อมต่อกับ โปรแกรมบิลลิ่งได้ทันทีที่ต้องการ  ผ่านทาง Network  (LAN ) โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมในภายหลัง
 2.2.15   การโปรแกรมระบบโดยเครื่องคอมพิวเตอร์   เป็นแบบ Web Maintenance console  ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆได้โดยง่าย
2.2.16  รองรับระบบ Unified Message เช่น E-mail notification, two-way recording , two-way recording control
2.3   ขนาดของตู้โทรศัพท์สาขา
2.3.1   สายนอกเริ่มต้นที่  6 สายนอก   รองรับการต่อใช้งานได้สูงสุด  48  เลขหมายแบบอนาลอก และแบบ IP Trunk 16 ch
2.3.2   สายในเริ่มต้นที่  18 สายใน  รองรับการต่อใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  128  สายในแบบอนาลอก และ แบบ IP extension  32  เครื่อง
2.3.3   เครื่องโทรศัพท์สำหรับ พนักงานรับสายจำนวน  1  เครื่อง
  2.4   ความสามารถในการทำงานของตู้โทรศัพท์สาขา
            2.4.1  สามารถกำหนดหมายเลขภายในได้ตั้งแต่  1 – 5  หลัก สามารถกำหนดผสมกันได้ตามต้องการ ( Flexible Extension  Numbering )
    2.4.2  สามารถกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ย่อของระบบ  ( SSD = System Speed Dialing ) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000  หมายเลข   โดยที่สายในต่างๆ สามารถกำหนดให้โทรออกที่หมายเลขย่อได้ทุกหมายเลข  เช่น    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปกติโทรออก มือถือไม่ได้     แต่สามารถโทรออกจากหมายเลขย่อของระบบได้
    2.4.3  สามารถกำหนดช่วงเวลาในการบริการได้ไม่น้อยกว่า  4 ช่วงเวลา โดยแบ่งเป็นเวลา  Day ,Night ,   Lunch ,  Break  Mode  แต่ละช่วงเวลาให้เปลี่ยนโดย อัตโนมัติ   และสามารถกำหนดการโทรเข้าและโทรออกแตกต่างกันตามช่วงเวลาได้ตามต้องการ พร้อมทั้งสามารถกำหนดเวลาการทำงานในวันหยุดพิเศษ (Holiday) ได้สูงสุด 24 ช่วงเวลา
    2.4.4  สามารถกำหนดให้สายภายในที่ต้องการสามารถแทรกสายไปที่สายในที่สนทนาอยู่   เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสำคัญหรือเร่งด่วนได้  ( Busy Override )  และกำหนดการดักฟัง (Call Minitor) สายในได้
    2.4.5   มีโปรแกรมเลือกเสียงดนตรีขณะพักสาย ( Music on Hold )ได้ว่า เป็นเสียงดนตรีภายใน หรือ ภายนอก
            2.4.6 สามารถทิ้งข้อความไว้ บนเครื่องโทรศัพท์ภายในระบบ KEY พร้อมทั้งเวลา  เมื่อผู้ใช้ไม่อยู่ออกไปข้างนอก หรือ ขณะ  กำลังประชุม  โดยข้อความจะปรากฎที่เครื่องโทรศัพท์ต้นทาง แบบ KEY เช่นกัน
            2.4.7  รองรับการประชุมสายในและสายนอกได้ ไม่น้อยกว่า 32 สาย ต่อกลุ่ม (Conference Call )
            2.4.8  สามารถขยายสายภายใน ได้โดยนำเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา เชื่อมต่อจากเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลคีย์ได้เป็นอีก 1 เลข หมาย  ( extra Device Port )  (กรณีใช้แผงวงจรสายในแบบดิจิตอลไฮบริท)
    2.4.9  เครื่องภายในสามารถโปรแกรมให้สัญญาณที่เรียกเข้ามาจากภายนอก   แล้วไม่มีผู้รับสาย   สามารถโอนไปที่หมายเลขที่กำหนดได้   โดยหมายเลขที่กำหนดอาจเป็นหมายเลขสายใน  หรือเป็นหมายเลขโทรศัพท์ภายนอกก็ได้  
           2.4.10  Call Forwarding   สามารถกำหนดใช้งานได้ตามประเภทสายเรียกเข้าดังนี้
    Co Call  หมายถึงการกำหนดให้เมื่อสายเรียกจากภายนอกเข้ามาเท่านั้น Call Forwarding จึงทำงาน
    Extension Call  หมายถึงการกำหนดให้เมื่อสายเรียกจากสายในเข้ามาเท่านั้น Call Forwarding จึงทำงาน
      Both Call  หมายถึงการกำหนดให้เมื่อสายเรียกทั้งจากภายนอกและสายในเข้ามา Call Forwarding จึงทำงาน
    ทั้งนี้การกำหนดแต่ละประเภทสามารถยังเลือกกำหนดได้ตามความต้องการดังนี้
    ALL Call   โอนสายไปยังหมายเลขปลายทางที่กำหนดทันที
    No- Answer  โอนสายไปยังหมายเลขปลายทางที่กำหนด  ก็ต่อเมื่อเครื่องที่ตั้งการใช้งานนี้    ไม่รับสายภายในเวลาที่กำหนด
    Busy           โอนสายไปยังหมายเลขปลายทางที่กำหนดก็ต่อเมื่อเครื่องที่ตั้งการใช้งานนี้   สายไม่ว่างเท่านั้น   
    Busy – No Answer  โอนสายไปยังหมายเลขปลายทางที่กำหนดก็ต่อเมื่อเครื่องที่ตั้งการใช้งานนี้   สายไม่ว่างหรือ   ไม่รับสายภายในเวลาที่กำหนด  
            2.4.11  สามารถจองสายภายนอก และ สายภายใน ได้ ( Camp on )
    2.4.12  รองรับการใช้งาน  OHCA ( Off Hook Call Announcement )  คือขณะที่เครื่องโทรศัพท์ใช้สายอยู่   สายในอื่นสามารถเรียกเป็นเสียงพูดออกที่ลำโพงของสายในนั้นได้  โดยไม่เป็นการแทรกสายไปที่คู่สนทนาเดิม
    2.4.13  สามารถตั้งโปรแกรมการจำกัดการโทรออกของเครื่องโทรศัพท์สายในได้  โดยแบ่งเป็นระดับที่แตกต่างกัน    ( Toll Restriction Level )เช่น  ห้ามโทรต่างประเทศ  ต่างจังหวัด  มือถือ  หรือให้ติดต่อได้เฉพาะสายในเท่านั้น
    2.4.14  มีฟังก์ชั่น Walking Class of Service ช่วยให้บุคคลสำคัญในบริษัท อาทิเช่น ประธานบริษัท  ผู้จัดการฝ่าย  เป็นต้น     สามารถยกเลิกการจำกัดการโทรออกได้ชั่วคราว เพื่อทำการโทรออกได้จากเครื่องโทรศัพท์ ทุก ๆ เครื่อง โดยเพียงแต่ ป้อนรหัสผ่าน เท่านั้น
            2.4.15  สามารถตั้งเวลาการใช้สายนอก ทั้งในกรณีการโทรจากเครื่องภายในไปยังสายภายนอก หรือ กรณีโทรโอนสายภายนอก  ไปยังภายนอกได้   เมื่อครบเวลาที่กำหนดสายจะถูกตัดออกจากระบบ
    2.4.16  Call Pick Up  สามารถจัดกลุ่มเครื่องภายในเป็นกลุ่มๆได้  โดยเครื่องภายในกลุ่มสามารถกดรหัส  เพื่อรับสายแทนในกลุ่มได้ โดยไม่ต้องเดินไปรับสายที่เครื่องโทรศัพท์ที่กระดิ่งดังขึ้น
            2.4.17  สามารถยกเลิกการจำกัดการโทรออกได้ชั่วคราว เพื่อทำการโทรออกได้จากเครื่องโทรศัพท์ ทุก ๆ เครื่อง
โดยเพียงแต่ป้อนรหัสผ่าน   ซึ่งแต่ละรหัสผ่านสามารถออกแบบความสามารถในการใช้งานได้แตกต่างกันได้ เช่น รหัสที่ 1  สามารถออกแบบให้ใช้สายนอกสายที่ 2 และให้โทรทางไกลได้เท่านั้น   รหัสที่ 2 ให้ใช้สายนอกที่ 3 แต่ให้โทรมือถือได้
           2.4.18  สามารถเลือกการโทรออกให้ได้สายนอกที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ ( ARS )  โดยสามารถกำหนดได้ตามช่วงเวลา
ที่ได้ออกแบบไว้   หรือสามารถเพิ่มหมายเลขพิเศษได้โดยอัตโนมัติ เมื่อโทรทางไกล    โดยที่ผู้ใช้งานสามารถกดหมายเลขโทรออกได้ตามปกติไม่ต้องกดหมายเลขพิเศษ  สามารถกำหนดรูปแบบได้ ไม่น้อยกว่า 48 รูปแบบ (Carriers)
           2.4.19  Class of Service สามารถออกแบบการใช้งานแตกต่างกันได้  ไม่น้อยกว่า  64  Class
           2.4.20  สามารถกำหนด Quick Dialling ได้สูงสุด 4,000 ตำแหน่ง
         2.4.21  มีชุดจ่ายกำลังไฟและ แบตเตอรี่สำรอง กรณีไฟฟ้าดับ ทำให้ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ
           2.4.22  สามารถเพิ่มระบบโปรแกรมบันทึกการใช้งานโทรศัพท์ได้
           2.4.23   สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมของระบบตู้โทรศัพท์สาขาเพื่อทำงานเป็นโอเปอเรเตอร์ และ สามารถต่อใช้งานร่วมกับกล้องแบบไอพี (IP Camera) ซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกับระบบตู้โทรศัพท์สาขา
          2.4.24  มี ฟังก์ชั่น Dial Tone Transfer  โดยสายในที่กำหนด หรือ  Operator สามารถ โอนสัญญาณ Dial Tone พร้อมระดับการโทร ( Tone Restriction Level )ที่ต้องการ ให้กับสายในอื่นเพื่อใช้ในการโทรออก   เช่น  โดยปกติแล้วสายในนั้นโทรทางไกลไม่ได้   เมื่อได้รับ  Dial Tone Transfer จาก Operator หรือเครื่องของผู้จัดการ  ทำให้สามารถโทรทางไกลได้  
           2.4.25  สามารถกำหนดกลุ่มของสายใน  เพื่อให้สายเรียกเข้าสามารถกระจายสายกันรับในกลุ่มได้ แบบ UCD   ( Uniform Call Distribution )     จะทำให้แต่ละสาย   ในกลุ่มรับสายได้เท่าๆกัน  
          2.4.26   Remote Lock   เครื่องที่กำหนดให้เป็นผู้ดูแลระบบ  สามารถกดรหัสเพื่อให้สายในอื่นโทรออกไม่ได้  หรือ ปลดล็อกให้โทรออกได้ตามต้องการ  โดยไม่ต้องไปทำที่สายในที่ถูกล็อกนั้น
          2.4.27   Station  Lock    แต่ละสายใน สามารถออกแบบรหัสส่วนตัวและเปิดใช้งาน  เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นมาลักลอบใช้เครื่องโทรศัพท์ของเราโทรออกเมื่อเราไม่อยู่ที่โต๊ะ  และเมื่อเรากลับมาสามารถยกเลิกการใช้งานนี้  และสามารถใช้งานเครื่องโทรศัพท์โทรออกได้ตามปกติ
        2.4.28  Alternate Calling Ring / Voice  สายในที่เรียกไปยังเครื่องโทรศัพท์แบบคีย์  สามารถกดรหัสเพียง 1 หลักเพื่อเปลี่ยนเสียงกระดิ่งเป็นเสียง Voice ชั่วคราวได้ แ ละหากต้องการเปลี่ยนเสียง Voice เป็นกระดิ่งอีกครั้งก็เพียงแต่กดรหัสเดิมอีกครั้งหนึ่ง
        2.4.29  ระบบตู้สาขาสามารถแบ่งเป็นการใช้งานเป็นบริษัทย่อยๆ (Tenant) ได้สูงสุด 8 บริษัท
        2.4.30  ระบบตู้สาขาสามารถเก็บข้อมูลสายที่ไม่ได้รับสาย (Call Log) ทั้งจากการเรียกจากสายภายในและภายนอก
2.5  คุณสมบัติด้านเทคนิค
-    ระบบรองรับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับตั้งแต่ 100 – 220  VAC
-    Minimum Leakage Resistance  15,000 โอห์ม
-    Trunk loop limit maximum 1,600 โอห์ม
-    Terminal Equipment loop limit รวมอุปกรณ์  600 โอห์ม
-    สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 0-40 องศาเซลเซียส  และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแวดล้อมอยู่ระหว่าง 10%-90 %
-         External Paging maximum  6 ports   ( Volume control : -15.5 db to per 0.5 db )
2.6  เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลสำหรับ Operator ที่ใช้มีคุณลักษณะดังนี้ ( DT543 /DT546 )
- มีปุ่ม INTERCOM ใช้ในการติดต่อภายใน
- มีปุ่ม CONF  ใช้ในการประชุมสาย
- มีปุ่ม  FWD/DND ใช้ในการตั้ง การโอนสายอัตโนมัติ (Forwarding) และโปรแกรมห้ามรบกวน
- มีปุ่ม  MESSAGE ใช้ในการทิ้งไฟ หรือ ข้อความ เพื่อการติดต่อกลับ
- มีจอแสดงผล เพื่อใช้ในการแสดงสภาวะการใช้งานของเครื่อง 3 บรรทัด
- มีปุ่ม PROGRAM เพื่อทำการโปรแกรมระบบ
- มีปุ่มโปรแกรมอิสระ (Flexible Feature Key) ไม่น้อยกว่า 24  ปุ่ม
- มีปุ่ม soft key  4 ปุ่ม
-  มีปุ่ม อิเลคโทรนิคส์โวลลุ่ม ใช้ ปรับความดังของเสียงที่ออกลำโพง
-  มีปุ่ม TRANSFER ใช้ในการโอนสาย
- มีปุ่ม HOLD ใช้ในการพักสาย
- มีปุ่ม REDIAL ใช้ในการโทรทวนซ้ำหมายเลขสุดท้าย
- มีปุ่ม FLASH ใช้ในการตัดสาย
- มีปุ่ม SP-PHONE ใช้ในการสนทนาโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์
- มีปุ่ม AUTO-ANSWER ใช้ในการรับสายภายในอัตโนมัติ
-  สามารถฟังเสียงดนตรี พักสายได้ ( BGM ON )
-   สามารถออกแบบรูปแบบสัญญาณกระดิ่งได้  30 แบบ
-  สามารถเก็บเบอร์โทรเข้า-โทรออกของเครื่องได้ ( Incoming / outgoing call log )
-   มีช่องเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พ่วงพิเศษ (Extra Device Port) สำหรับต่อกับเครื่องโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ
-  มีช่องต่อ Head set
-   ระดับเสียงของลำโพงชุด Speaker Phone  8  ระดับ ,ระดับเสียงของลำโพงชุด Hand set  6 ระดับ และ ระดับเสียงของ
         สัญญาณกระดิ่ง  4 ระดับ , สามารถประกาศที่โทรศัพท์แบบคีย์ – แบบ OHCA , สามารถต่อใช้งานแบบ DXDP ได้
 2.7  เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปมีคุณลักษณะดังนี้ ( DT521 )
- มีปุ่ม INTERCOM ใช้ในการติดต่อภายใน
- มีปุ่ม CONF  ใช้ในการประชุมสาย
- มีปุ่ม  MESSAGE ใช้ในการทิ้งไฟ หรือ ข้อความ เพื่อการติดต่อกลับ
- มีจอแสดงผล เพื่อใช้ในการแสดงสภาวะการใช้งานของเครื่อง 1 บรรทัด
- มีปุ่มโปรแกรมอิสระ (Flexible Feature Key) ไม่น้อยกว่า 8  ปุ่ม
-  มีปุ่ม อิเลคโทรนิคส์โวลลุ่ม ใช้ ปรับความดังของเสียงที่ออกลำโพง
-  มีปุ่ม TRANSFER ใช้ในการโอนสาย
- มีปุ่ม HOLD ใช้ในการพักสาย
- มีปุ่ม REDIAL ใช้ในการโทรทวนซ้ำหมายเลขสุดท้าย
- มีปุ่ม FLASH ใช้ในการตัดสาย
- มีปุ่ม SP-PHONE ใช้ในการสนทนาโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์
- มีปุ่ม AUTO-ANSWER ใช้ในการรับสายภายในอัตโนมัติหรือ mute สัญญาณ
-  สามารถฟังเสียงดนตรี พักสายได้ ( BGM ON )
-   สามารถออกแบบรูปแบบสัญญาณกระดิ่งได้  30 แบบ
-   มีช่องเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พ่วงแบบ Digital ( DXDP )
-    ระดับเสียงของลำโพงชุด Speaker Phone  8  ระดับ ,ระดับเสียงของลำโพงชุด Hand set  6 ระดับ และ ระดับเสียงของ
          สัญญาณกระดิ่ง  4 ระดับ 

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: 
 ธนาคารกสิกรไทย/บัญชีออมทรัพย์/สาขาถนนนวลจันทร์
 ชื่อบัญชี : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล พีเอบีเอ็กซ์ จำกัด
 เลขที : 029-1-63153-3
 

Hotline : 084-920-5065 Tel : 02-519-1718 Fax : 02-107-3057

Mail : info@pfpbx.com , jirasak_service@hotmail.com